دبیرستان نبی اکرم(ص) دارای فضاها و امکانات متعدّد آموزشی، کارگاهی و عمومی است.
شرح مختصری از این موارد در زیر آمده است:
 
  • ​* کلاس های هوشمند
  • * طبقات متعدّد آموزشی
  • * کارگاه فناوری
  • * آزمایشگاه
  • * سایت رایانه
  • * نمازخانه و حسینیه مجهّز
  • * سالن غذاخوری
  • * آشپزخانه(برای تهیّه نهار دانش آموزان)
  • * کلیه زنگ های ورزش در ورزشگاه و استخر برگزار می گردد.